Anda Jomblo? ini Amalan Agar Cepat Dapat jodoh

Anda Jomblo? ini Amalan Agar Cepat Dapat jodoh
MusliModerat.Com - Siapakah yang masih jomblo atau udah tuwir tapi belum laku kawin ? hehe, janganlah anda berputus asa. Walaa taiasuu min rauhillaah innahuu laa yaiasu min rauhillaahi illal qaumul kaafiruun ("...Dan janganlah engkau putus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tiada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir.") 

Intinya mas bro dan mbak bro, janganlah kita berputusasa dari rahmat Allah. Berjuanglah, berjuanglah dan berjuanglah. Atas nama cinta, berjuanglah untuk meraih cinta anda di dunia ini. 

Nah. Setelah para sahabat kembali bersemangat untuk menemukan cinta sejatinya, maka langkah selanjutnya adalah ikhtiar. Ikhtiar itu dapat dilakukan dengan ikhtiar lahir dan batin. Lahirnya, silakan para sahabat mencari jodoh dengan memperkuat dan memperluas hubungan sosial. Dengan demikian anda akan memperoleh banyak teman, dan semoga aja ada satu atau dua orang yang srek di hati, yang dapat meluluhlantahkan hati anda pada pandangan pertama. 

Bicara mengenai pandangan pertama, nanti kalau saya punya waktu saya akan menjelaskannya kepada anda semua, bagaimana pandangan pertama itu merupakan pandangan yang sangat dahsyat dan membuka peluang bagi kesuksesan pencarian cinta anda. 

Adapun ikhtiar batin dapat para sahabat lakukan dengan senantiasa memperbaiki keshalehan diri dan kedekatan kepada Allah. Sebab jodoh itu ada di tangan Allah, dan insya Allah, apabila kita menjadi orang yang baik maka Allah juga akan menjodohkan kita kepada orang yang baik pula. Demikian sebaliknya. Dengan dekat kepada Allah, maka kita akan lebih mudah meminta kepadaNya. dan tentu saja, permintaan atau doa dari orang yang dekat kepada Allah itu akan lebih mudah dan cepat dikabulkan. 

Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan membagikan amalan-amalan yang berkhasiat untuk mempermudah jogoh para sahabat yang tengah kesulitan mencari jodoh. Perhatikan dan simak baik-baik, semoga bermanfaat dan jes plengg:

  • Puasalah selama tujuh hari. Setiap ba'da shalat fardhu membaca surah al-Fatihah 71 kali dikhususkan kepada orang yang dicintai. Setiap tengah malam bangun untuk tahajud dan setelah itu mmebaca surah al_Fatihah sebanyak tiga ratus tiga belas kali dihususkan kepada yang dicintai. Atau kalau belum ada yang dicintai (masih cari-cari) maka dikhususkan untuk seluruh muslimah yang belum menikah dan belum dilamar. Dari kitab Jawahirul Hikmah
  • Puasalah selama dua puluh hari. Setiap hari membaca surah Yusuf dua puluh kali. Sebelum membaca surah Yusuf, terlebih dahulu berkirim fatihah dikhususkan kepada seluruh wanita muslimah yang belum menikah dan belum dilamar. Dari kitab Jawahirul Hikmah
  • Setelah ba'da isya' membaca surah Yasin sebanyak 41 kali. Setelah itu memohon kepada Allah agar dimudahkan dan dicepatkan jodohnya. Ijazah yang admin terima dari ulama.
  • Puasalah selama tujuh hari dengan tarku ruuh. Selama puasa, setiap ba'da shalat membaca Q.S. Yusuf ayat 4 (Innii raaitu ahada 'asyara kaukaban wasy syamsa wal qamara raaituhum lii saajidiin sebanyak 127 kali. Setiap kali selesai diselingi dengan doa mohon dicepatkan dalam jodoh. Fadhailul quran
  • Sering-seringlah membaca "Wa allafa baina quluubihim la anfaqta maa fil ardhi jamii'an maa allafta baina quluubihim wa laakinnallaaha allafa bainahum innahuu 'aziizun hakiim.
  • Setiap ba'da shalat fardhu membaca Q.S. Al-Furqan ayat 74 sebanyak minimal 3 kali secara istiqamah. Kalau lupa maka harus diqadhai. Lakukan sampai berhasil, insya Allah lekas berhasil. Ayat yang dimaksud adalah "Rabbana Hablana min azwaajina wa dzurriyyaatina qurrata a'yun waj'ana lilmuttaqiina imaama. Fadhailul Quran
  • Setiap ba'da shalat maktubah bacalah doa ini : "Allaahumma innii uriidu an atazawwaja faqaddirlii minannisaa'i a'affahunna farjan wa ahfadzahunna lii fii nafsihaa wa fii maa lii wa ausa'ahunna rizqa wa a'dzamahunna barakah wa qaddirlii waladan thayyiban taj'aluhu khalafann shaalihan fii hayaatii wa ba'da mamaatii.")
  • Banyak-banyak membaca Q.S. An-Naml ayat 30 (Innahuu min sulaimana wa innahuu bismillaahirrahmaanirrahiim * Alaa ta'lau 'alayya wa'tuunii muslimiin)
  • Kalau amalan ini khusus untuk mendoakan seseorang yang belum dapat jodoh. Kalau anda seorang yang doanya berkah dan cepat dikabulkan oleh Allah, maka kalau ada yang minta didoakan agar segera cepat dapat jodoh maka doakanlah orang tersebut dengan membaca surah al-Fatihah sekali dan membaca doa : "Allaahummaj'alhaa (sebutkan orang yang minta agar cepat dapat jodoh) mahbuubatan fii quluubil mu'miniin wa basysyirhaa .... wa ballighhaa ilaa miati 'isyriina hasanah. Fallaahu khoirun haafidzan wa huwa arhamur raahimiin.

Demikianlah enam amalan cepat jodoh yang dapat saya bagikan. Silakan para sahabat mengamalkan salah satu amalan yang paling srek di hati dan paling disukai. Harapan dari admin, semoga hajat anda senantiasa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. aamiin

Sumber: santriclumut.blogspot.co.id


Dapatkan Berita Terbaru MusliModerat via Email:

close