[KH Ali Mustafa Yaqub] Hadis Hadis Palsu Seputar Ramadhan (Bagian 2)

hadis palsu ramadhan
MusliModerat.Com ~ Berikut kami sampaikan Hadis-hadis palsu seputar Ramadhan yang beredar dan sangat populer di masyakat.
4. Surga Berhias
 عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْجَنَّةَ لتُزَخْرَفُ لِرَمَضَانَ مِنْ رَأْسِ اْلحَوْلِ إِلَى الْحَوْلِ الْمُقْبِلِ. فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ شَهْرٍ مِنْ رَمَضَانَ هَبَّتْ رِيْحٌ مِنْ تَحْتَ الْعَرْشِ فشَقَّقَتْ وَرَقُ الْجَنَّةِ عَنِ الْحُوْرِ الْعَيْنِ. فَقُلْنَ يَا رَبِّ اْجعَلْ لَنَا مِنْ عِبَادَكَ أَزْوَاجًا تُقِرُّ أَعْيُنُهُمْ بِنَا وُتِقرُّ أَعْيُنُنَا بِهِمْ.
Dari Ibn ‘Umar, bahwa surga itu dihiasi untuk bulan Ramadhan sejak awal tahun sampai tahun berikutnya. Apabila hari pertama Ramadhan datang, angin di bawah Arsy berhembus, sehingga daun-daun surga bergerak-gerak mengenai para bidadari. Mereka kemudian berkata, “Wahai Tuhan kami, jadikanlah dari hamba-hambaMu sebagai suami kami di mana kami dapat menyejukkan pandangan mata mereka dan mereka dapat menyejukkan pandangan mata kami.”
Hadis ini diriwayatkan oleh al-Daruquthni dalam kitabnya al-Afrad, al-Thabrani dalam al-Mu’jam al-Ausath dan Musnad al-Syamiyyin, dan al-Baihaqi dalam Syu’ab al-Iman. Di mana Hadis ini juga merupakan penggalan dari Hadis yang cukup panjang tentang Ramadhan Setahun Penuh di atas.
Kualitas Hadis
Dalam Hadis di atas terdapat seorang rawi yang bernama al-Walid bin al-Walid al-‘Ansi, ia adalah rawi kontroversial di kalangan ahli Hadis. Al-Daruquthni sendiri menilainya sebagai munkar al-Hadits (rawi yang munkar hadisnya), bahkan matruk al-Hadits. Ia juga adalah seorang qadari (penganut madzhab al-Qadariyah). Dalam ilmu Hadis, dikenal adanya rawi yang menganut bid’ah, dan faham Qadariyah itu adalah bid’ah dalam Ilmu Tauhid. Karenanya riwayat al-Daruquthni tersebut gugur disebabkan dalam sanadnya terdapat seorang Qadari yang bernama al-Walid bin al-Walin al-‘Ansi.

5. Tidurnya Orang Berpuasa adalah Ibadah
 نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ وَصَمْتُهُ تَسْبِيحٌ، وَعَمَلُهُ مُضَاعَفٌ، وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ، وَذَنْبُهُ مَغْفُورٌ.
“Tidurnya orang berpuasa adalah Ibadah, diamnya adalah tasbih, amalnya dilipatgandakan (pahalanya), doanya dikabulkan, dan dosanya diampuni.”
Riwayat Hadis
Hadis ini tidak akan ditemukan jika dicari dalam kitab-kitab Hadis populer. Sebab Hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam kitabnya Syu’ab al-Iman, yang kemudian dinukil oleh al-Suyuthi dalam al-Jami’ al-Shagir, Ali al-Qari dalam al-Maudhu’at al-Kubra, al-Dailami dalam al-Firdaus bi Ma’tsur al-Khitab, Abu Fadhl al-‘Iraqi dalam al-Mughni ‘an Haml al-Asfar, al-Muttaqi al-Hindi dalam Kanz al-‘Ummal fi Sunan al-Aqwal wa al-Af’al, dan al-Ghazali dalam Ihya’ Ulum al-Din.Implikasi Hadis
Berdasar pada Hadis ini, banyak orang yang lebih suka beraktivitas di malam hari, yakni banyak orang berpuasa tapi tidak mau bekerja di siang hari, sebaliknya di siang hari mereka lebih banyak tidur dengan alasan tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Inilah dampak buruk Hadis tersebut terhadap prilaku sebagian masyarakat Islam, khususnya di Indonesia.
Hadis Palsu
Hadis tersebut adalah Hadis palsu. Hal ini dikarenakan dalam riwayat tersebut ada seorang rawi yang bernama ‘Abd al-Malik bin ‘Umair yang dinilai sangat dha’if, ada pula Sulaiman bin ‘Amr al-Nakha’i yang dinilai sebagai pendusta dan pemalsu Hadis. Sebagaimana Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma’in, al-Hakim, dan Ibn Hibban yang menyatakan bahwa Sulaiman bin ‘Amr al-Nakha’i sebagai pemalsu Hadis. al-Bukhari menilainya matruk (Hadisnya semi palsu). Bahkan Yazid bin Harun mengatakan, “Siapa pun tidak halal meriwayatkan Hadis dari Sulaiman bin ‘Amr.”

6. Ramadhan Tergantung Zakat Fitrah
 شَهْرُ رَمَضَانَ مُعَلَّقٌ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ وَلَا يُرْفَعُ إِلَى اللهِ إِلَّا بِزَكَاةِ اْلفِطْرِ.
“Ibadah bulan Ramadhan itu tergantung antara langit dan bumi, dan tidak akan diangkat kepada Allah kecuali dengan mengeluarkan zakat fitrah.”
Hadis Palsu
Ibn al-Jauzi menuturkan bahwa Hadis tersebut itu tidak shahih (palsu). Pertama, Hadis yang bersumber dari Jarir di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Muhammad bin ‘Ubaid al-Bashri yang tidak dikenal identitasnya. Kedua, Hadis yang bersumber dari Anas bin Malik di dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama ‘Abdurrahman bin ‘Utsman, Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa para ulama membuang Hadisnya, dan Ibn Hibban menyatakan bahwa ‘Abdurrahman bin ‘Utsman tidak boleh dijadikan hujjah (pegangan). Maka dari itu, Hadis di atas adalah palsu.

Baca Juga:
[KH Ali Mustafa Yaqub] Hadis Hadis Palsu Seputar Ramadhan (Bagian 1)
[KH Ali Mustafa Yaqub] Hadis Hadis Palsu Seputar Ramadhan (Bagian 2)
[KH Ali Mustafa Yaqub] Hadis Hadis Palsu Seputar Ramadhan (Bagian 3)
[KH Ali Mustafa Yaqub] Hadis Hadis Palsu Seputar Ramadhan (Bagian 4/Habis)
Dikutip dari buku “Hadis-Hadis Bermasalah dan Hadis-Hadis Palsu Seputar Ramadhan” Karya Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA. via Fiqhmenjawab.net

Dapatkan Berita Terbaru MusliModerat via Email: