Mbah Maimoen Zubair iku Mbiyen Wong Mlarat

Mbah Maimoen Zubair iku Mbiyen Wong Mlarat

    MusliModerat.Com - Ungkapan itu diucapkan oleh santri Mbah Yai zaman 60-an, Kyai Syukron Ketangi Pasuruan. Ketika saya sowan kepada beliau, beliau menceritakan kehidupan Mbah Yai pada waktu tahun 60-an. Diantara dawuh beliau tentang Mbah Yai:
"Mbah Moen iku bien mlarat, ga duwe sepeda motor, ono yo sepeda pancal. Pas awal dadi kyai, Mbah Moen iku digawekno musholla kalean Mbah Zubair, terus dadi pondok"
.
"Pas wes duwe pondok, Mbah Moen iku kerjo dodol kitab, manggone neng Masjid Jin dipasrahno santrine seng jenenge Basyir. Lah Mbah Moen iku angger seng tuku wong ora pati duwe, rego kitabe dimurahno, dadi seng asale rego kitabe Sewu dadi Lima ngatos padahal kulak.e iku Sewu. Basyir seng jogo kitabe iku dadi ngelu, opo cukup gawe kulak kitab maneh."
.
"Bien sampe saiki daleme Mbah Yai iku tetep koyo ngono, cuma tembok karo jendelone seng diapik.i, Lek bentuk bangunane tetep ngono, ora gelem digedeno, Seneng sederhana."
.
"Santrine pas iku cuma 70, MGS iku cuma sampe Tsanawiyah. Kelas 2 tsanawiyah iku 14 wong, kelas 3 iku ono 4 wong. Kyai Bukhori Semarang (Ayah Pak Haidar dan Pak Najib) iku duwurku."
.
Pada tahun kemarin Kyai Syukron sowan kepada Mbah Yai, setelah itu Mbah Yai mengambil sebuah kotak yang isinya beberapa uang, kemudian Mbah Yai dawuh:
"Kron.! Bien awakmu ngerti mlaratku. Kotak iki, coro digawe keliling Eropa wong pitu ora bakal ngentekno."
.
Wes manteb ngendikane Mbah Yai: "Angger kuwe ngalim, bakal enak urepmu."
.
Mugi2 angsal barokahe Mbah Yai lan saget kempal teng akhirat benjang.!! Amiiin.!!

Dapatkan Berita Terbaru MusliModerat via Email: